ไทย English      
  คณะบริหารธุรกิจ
  Faculty Of Business Administration
Follow Me on  
   
 
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
 
 
พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่าย สมาคมอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 27 สถาบัน

 พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่าย สมาคมอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 27 สถาบัน ด้านการผนึกกำลัง และ แลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการประกันคุณภาพการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวต้อนรับ ดร.วัลลภ สุวรรณดี นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ประธานในพิธีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เเละประธานในการร่วมลงนาม เมื่อวันพฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
         
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.