ไทย English      
  คณะบริหารธุรกิจ
  Faculty Of Business Administration
Follow Me on  
   
 
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
 
 
การจัดติวสอบ IT Examination : Computer for Working (COMP300) : มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดติวสอบ IT Examination : Computer for Working (COMP300)ให้สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3(รหัส58)-ปีที่ 4 ที่ยังสอบไม่ผ่านรายวิชา COMP300 ครั้งที่ผ่านมา จัดติวสอบวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 1208 เวลา 14.30 - 17.00น
และงานทะเบียนมีการจัดการสอบในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 


หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส58)-ปีที่ 4 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รายวิชา COMP300 ในภาคเรียนที่ 1/2560 สามารถไปลงทะเบียนได้ที่งานทะเบียนก่อนการสอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
         
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.