ไทย English      
  คณะบริหารธุรกิจ
  Faculty Of Business Administration
Follow Me on  
   
 
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน “ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รูปแบบ WIL และสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีให้การต้อนรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
         
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.