ไทย English      
  คณะบริหารธุรกิจ
  Faculty Of Business Administration
Follow Me on  
   
 
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
 
 
พิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีการศึกษา 2560

 สโมสรอาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง และสมาคมศิษย์เก่าโยนก-เนชั่น จัดพิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง และคณาจารย์อาวุโส เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ได้แสดงออกต่อความกตัญญูต่อผู้บริหาร และคณาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ลานเพชรนิรันดร์ ด้านหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุมพล พรประภา มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
         
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.