ไทย English      
  คณะบริหารธุรกิจ
  Faculty Of Business Administration
Follow Me on  
   
 
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
 
 
ปัจฉิมนิเทศ “สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษา” ประจำปี 2560

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในพิธีปัจฉิมนิเทศ “สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษา” ประจำปี 2560 โดยมีคุณเกญจนา จุวรรณโณ ผู้จัดการ – ที่ปรึกษาการเงินการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ วิทยากรพิเศษ จาก Jobtopgun.com และ Super Resume บรรยายเรื่อง “การเขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน” จากนั้นตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะ ได้กล่าวคำรำลึกคุณอาจารย์ โดยมีคณบดี คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง 1208 ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
         
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.