ไทย English      
  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  Faculty Of Health Sciences
Follow Me on  
   
 
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Faculty Of Health Sciences
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Faculty Of Health Sciences
 
 
เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานวิชาการ

 วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น นำโดย อ.กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานจัดการความรู้ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย โดยได้รับการต้อนรับจากท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ และผู้บริหารของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างดียิ่ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.