ไทย English      
  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  Faculty Of Health Sciences
Follow Me on  
   
 
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Faculty Of Health Sciences
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Faculty Of Health Sciences
 
 
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานจัดการความรู้ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น นำโดย อ.กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานจัดการความรู้ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยได้รับการต้อนรับจากท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ และผู้บริหารของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.