ไทย English      
  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  Faculty Of Health Sciences
Follow Me on  
   
 
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Faculty Of Health Sciences
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Faculty Of Health Sciences
 
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

 ข่าวประชาสัมพันธ์

      วันที่ 23 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง นำโดย   ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์  ผู้รับผิดชอบวิชา การบริบาลผู้สูงอายุ (PUBH 428) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.