ไทย English      
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  Faculty Of Social Science And Humanities
Follow Me on  
   
 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
 
 
ดร.สุจิรา หาผล กล่าวต้อนรับและแนะนำ ม.เนชั่น

 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายสมชัย กมลเทพเทวิน นายสมชายกิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ พ.อ.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน้น รอง ผบ.มทบ.32 (2) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2559 โดยมี ดร.สุจิรา หาผล คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง กล่าวต้อนรับ และแนะนำมหาวิทยาลัยเนชั่น และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AUDI ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.