ไทย English      
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  Faculty Of Social Science And Humanities
Follow Me on  
   
 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
 
 
คณบดีคณะสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวต่อนรับฯ และ แนะนำ ม.เนชั่น

 นายสมเกียรติ ตันตระกุล นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” นายนิยม ผลินธรสิริ            นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์กิจกรรมต่างๆ และ ดร.สุจิรา หาผล คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำ มหาวิทยาลัยเนชั่น ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.