ไทย English      
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  Faculty Of Social Science And Humanities
Follow Me on  
   
 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
 
 
ออกบูธนิทรรศกาล "ทบทวนความรู้กับมาม่า"

อาจารย์นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล ผู้อำนวยการสำนักการสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง พร้อมทีมงานมืออาชีพ ออกบูธนิทรรศกาล “โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16” เพื่อแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท พร้อมมอบทุนการศึกษา ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มาจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2556

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษา ม.เนชั่น สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย
2012-06-29
นักศึกษา ม.เนชั่น สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย “วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวันวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย และไหว้ครูมัคคุเทศก์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคต และสร้างความสัมพันธ์ในสายอาชีพมัคคุเทศก์และบริการ ในวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.