ไทย English      
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  Faculty Of Social Science And Humanities
Follow Me on  
   
 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
 
 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างศักยภาพสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง จัดโครงการ

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างศักยภาพสำหรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษแก่

นักศึกษา ซึ่งจะเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดผ่านทาง

กิจกรรมและสันทนาการ อาทิเช่น การแสดงละครภาษาอังกฤษ เล่นเกม

ภาษาอังกฤษ ร้องเพลงภาษาอังกฤษ เต้นประกอบเพลงภาษาอังกฤษ

เป็นต้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

 


 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ออกบูธนิทรรศกาล "ทบทวนความรู้กับมาม่า"
2013-10-22
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง พร้อมทีมงานมืออาชีพ ออกบูธนิทรรศกาล “โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16”
นักศึกษา ม.เนชั่น สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย
2012-06-29
นักศึกษา ม.เนชั่น สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย “วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวันวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย และไหว้ครูมัคคุเทศก์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคต และสร้างความสัมพันธ์ในสายอาชีพมัคคุเทศก์และบริการ ในวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.