ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
อบรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และนำเสนอ
ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ จักรยาน โอ่งชีวิต ต้นไม้ชุมชน, Body scan, mind mapping
และฝึกใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวา

โดย อ.ภัทรา มาน้อย สกว.ลำปาง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 1203
+ http://blog.nation.ac.th/?p=3498  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอบรมเว็บมาสเตอร์
2016-12-17
เตรียมความพร้อมออกไปให้บริการชุมชนในการทำเว็บไซต์ให้กับองค์กรที่จะไปฝึกงาน
รับสมัคร อาจารย์ประจำ
2016-06-09
สังกัด หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจติดต่อสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.