ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
รับสมัคร อาจารย์ประจำ

รับสมัครบุคลากรใหม่
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
สังกัด หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง
- ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- คุณสมบัติตรงตามตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ของกรอบ TQF
- ด้านภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น


สนใจติดต่อสมัครได้ที่
งานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
โทร 054-265170-6 ต่อ 122
อีเมล monticha_san@nation.ac.th, sasiveemon_ran@nation.ac.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอบรมเว็บมาสเตอร์
2016-12-17
เตรียมความพร้อมออกไปให้บริการชุมชนในการทำเว็บไซต์ให้กับองค์กรที่จะไปฝึกงาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2016-06-08
อบรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และนำเสนอ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.