ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอบรมเว็บมาสเตอร์

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ทั้งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมการเป็นเว็บมาสเตอร์เบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกไปให้บริการวิชาการทำเว็บไซต์ให้หน่วยงานที่ไปฝึกงาน โดยเน้นการพัฒนาทักษะการเขียนเว็บเพจแบบ Responsive Web Design ให้เว็บเพจสามารถทำงานได้กับ Multi screen ซึ่งเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และสมาร์ทโฟน ด้วยการเขียน HTML ร่วมกับ CSS

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รับสมัคร อาจารย์ประจำ
2016-06-09
สังกัด หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจติดต่อสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2016-06-08
อบรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และนำเสนอ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.