ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
บริการวิชาการ ที่วัดบุญวาทย์วิหาร

บริการวิชาการ
"โครงการอบรมการใช้งานระบบมอบหมายงานและบูรณาการกับเครือข่ายสังคม"
นักศึกษา และบุคลากร ออกให้บริการวิชาการ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร
ให้ความรู้ในการใช้งานระบบมอบหมายงานเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

https://www.facebook.com/506818005999002/photos/?tab=album&album_id=1216612651686197

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ที่เมืองแม่เมาะ
2018-07-23
ออกนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ที่กองโยธา เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบศิษย์เก่าจำนวน 1 คน คือ น.ส.บุณยดา สูงติวงค์ ได้พัฒนาเว็บไซต์ในหน่วยงาน
ได้รางวัลรองชนะเลิศ
2018-07-12
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกลุ่ม ส่งผลงานประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ ส่งเสริมการอ่าน ประเภทอุดมศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มิ.ย.61 จัดโดยกรรมการส่งเสริมการอ่าน จังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในกลุ่มประกอบด้วย น.ส.สุวัจนีย์ ปัญญาภู น.ส.พัชริดา เจริญผล น.ส.กรวรินทร์ พุทธวงค์
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.