ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
สานสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์หลังทำกิจกรรม

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ใส่ใจประเพณี พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย
ชื่อโครงการ "ปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา"
สักการะพระพุทธรูปปรางค์นาคปรก และปลูกต้นฝ้ายเพื่อที่จะนำมาทอผ้าฝ้ายสำหรับจัดทำผ้าพระกฐินโดยจัดทำเป็นรูปแบบประเพณีถวายผ้าจุลกฐินในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งจะยึดถือเป็นประเพณีของนักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยสืบต่อเป็นประเพณีทุกปี ที่ยอดเขาดอยพระบาท วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558

คณะ และสำนักกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับน้อง และมีความคาดหวังว่าจะสามารถจัดกิจกรรมออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และความปลอดภัยภายใต้กฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคีและความประทับใจให้แก่รุ่นน้อง อีกทั้งเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือการมีจิตอาสา ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ปราศจากคอรัปชั่น การส่งเสริมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและประเพณีการมีจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนชั่น

 

https://www.facebook.com/NationUNews/posts/867395793337507

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
2016-06-08
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ใส่ใจประเพณี พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย สักการะพระพุทธรูปปรางค์นาคปรก
บริการวิชาการ ที่วัดบุญวาทย์วิหาร
2016-06-08
อบรมการใช้งานระบบมอบหมายงานและบูรณาการกับเครือข่ายสังคม
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.