ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
3 ก.ค.61 ทีมอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ ได้ออกนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา 
ที่ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
พบศิษย์เก่าจำนวน 4 คน และศิษย์ฝึกงานจำนวน 2 คนที่ฝึกงาน 
และได้พัฒนาระบบให้กับศูนย์กระจายสินค้า เพื่อใช้งานจริงต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ได้รางวัลรองชนะเลิศ
2018-07-12
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกลุ่ม ส่งผลงานประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ ส่งเสริมการอ่าน ประเภทอุดมศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มิ.ย.61 จัดโดยกรรมการส่งเสริมการอ่าน จังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในกลุ่มประกอบด้วย น.ส.สุวัจนีย์ ปัญญาภู น.ส.พัชริดา เจริญผล น.ส.กรวรินทร์ พุทธวงค์
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
2016-06-08
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ใส่ใจประเพณี พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย สักการะพระพุทธรูปปรางค์นาคปรก
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.