ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
ได้รางวัลรองชนะเลิศ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกลุ่ม ส่งผลงานประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ ส่งเสริมการอ่าน ประเภทอุดมศึกษา
ได้รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มิ.ย.61 จัดโดยกรรมการส่งเสริมการอ่าน จังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ในกลุ่มประกอบด้วย
น.ส.สุวัจนีย์ ปัญญาภู
น.ส.พัชริดา เจริญผล
น.ส.กรวรินทร์ พุทธวงค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
2018-07-12
ออกนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ที่ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พบศิษย์เก่า 4 คน และศิษย์ฝึกงาน 2 คน
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
2016-06-08
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ใส่ใจประเพณี พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย สักการะพระพุทธรูปปรางค์นาคปรก
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.