ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
  ค้นหาข่าว        
ข่าวสารคณะ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอบรมเว็บมาสเตอร์
2016-12-17
เตรียมความพร้อมออกไปให้บริการชุมชนในการทำเว็บไซต์ให้กับองค์กรที่จะไปฝึกงาน
รับสมัคร อาจารย์ประจำ
2016-06-09
สังกัด หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจติดต่อสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2016-06-08
อบรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และนำเสนอ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ
บริการวิชาการ การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพ
2014-11-21
โครงการ "การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง"
เสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา
2013-05-02
เครือข่ายสถาบันการศึกษาในลำปาง ร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน โครงการแนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา
 
Page: 1 of 1 page(s) :
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.