ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
ผลงานนักศึกษา ดูทั้งหมด »
โครงงานนางสาวศัลณ์ษิกา ไชยกุล
2014-06-18
กระบวนการวิศวกรรมความต้องการสำหรับระบบจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านปอกอ สเต็กไทย
โครงงานนายไวภพ ตุ้ยน้อย
2014-06-04
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผลงานคณะ ดูทั้งหมด »
แนะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2012-03-29
คณะถูกจัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 ตามนโยบายของบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
บทความทางวิชาการ
2012-03-29
รวมบทความวิชาการภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานวิจัย ดูทั้งหมด »
บทความเรื่อง การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ตัวแบบทูน่า
2016-06-09
การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล 25 - 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
บทความเรื่อง: การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ จังหวัดลำปาง
2016-06-09
วารสาร สสสท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย หน้า 21-27
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.