ไทย English      
  Faculty Of Information Technology
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
Faculty Of Information Technology
Faculty Of Information Technology
Faculty Of Information Technology
Faculty Of Information Technology
 
วีดีโอแนะนำคณะ ดูทั้งหมด »
ภาพถ่ายกิจกรรม
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเนชั่นเข้าร่วมงาน “ล่องสะเปา...จาวเนชั่น” ภายใต้โครงการ Business Day ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อัฒจันทร์กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเนชั่น เวลา 09.00 – 14.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประ

       
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   

 
   
Webmaster course
Topic in Responsive Web Design for community service in the future
 
   
Lecturers recruit
work in department of Computer Science, faculty of Information System
 
   
Student Development Project
How to Analysis and presentation
 
  ดูทั้งหมด >>
13
December
2018
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.