ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักงานศูนย์เนชั่นบางนา
ศูนย์เนชั่นบางนา
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี

อาจารย์สุพจน์ เพียรศิริ รองอธิการบดี

สำนักงานศูนย์เนชั่นบางนา โทร 0 2338 3777

อาจารย์นนทิชา ศอศันสนีย ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์รัตนาวดี ลำพาย ผู้อำนวยการศูนย์เนชั่นบางนา
อาจารย์ภฎะ รองรัตน์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
อาจารย์ธีร์ คันโททอง หัวหน้างานแนะแนวและรับสมัคร
อาจารย์อาทิตา สถิตย์ดี หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
นางสาวเบญจวรรณ วิจิตร เจ้าหน้าที่ทะเบียน
นางสาวณัชพร พึ่งวัฒนะ เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวปิลันธนา ศรีเพริศ เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ
นายนราธิป คุมพล เจ้าหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ