ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักงานอธิการบดี
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ให้การต้อนรับ นายชัยณรงค์ จุมภู นายกสมาคมเครื่องปั่นดินเผาลำปาง และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องปั่นดินเผาลำปางคนใหม่ และเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เป็นที่ปรึกษาสมาคมเครื่องปั่นดินเผาลำปาง ณ ห้องรับรองอธิการบดี อาคารมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

 

 

นักศึกษารายวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม LEAC 200 ร่วมกับสโมสรอาจารย์-เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย” จัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานเพชรนิรันดร์ ด้านหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มหาวิทยาลัยเนชั่น
นายวีระพันธ์ แก้วรัตน์ รักษาการนายกสโมสรอาจารย์- เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวว่าด้วยนักศึกษารายวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม LEAC 200 ร่วมกับสโมสรอาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย” จัดพิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยจะได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น และคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 13.00 น. กิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ณ ลานเพชรนิรันดร์ ด้านหน้าอาคารคณะบริหารบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม มูลนิ ดร.เทียม โชควัฒนา มหาวิทยาลัยเนชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น และประธานกรรมการดำเนินงานฯ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการดำเนินงานฯ และเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เข้าร่วมประชุม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท กับศาสตราจารย์ พญ.สยมพร ศิรินาวิน ผู้แทนเครือขายภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการบริหาร (มิวเซียมลำปาง) ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง ครั้ง 1/2555

 

อธิการบดีร่วมงานกระชับมิตร ...รวมจิตร สมานฉันท์ “วันนักข่าว” 5 มีนาคม ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555

 

อธิการบดีร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ”เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 18.30-20.30