ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักงานอธิการบดี
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

สำนักงานอธิการการบดีมีหน้าที่รับผิดชอบงานในด้านบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานสารบรรณและธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการผู้บริหาร รวมถึงงานจัดตั้งงบประมาณ