ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักสภามหาวิทยาลัย
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

     
อ.รุ่งรัตน์  ธนบดีธาดา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อย่อ : น.ม.(นิติศาสตร์)

ตำแหน่ง
สังกัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

roongrut@nation.ac.th