ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานบัณฑิตศึกษา
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ ดาวน์โหลด บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง
ผลงานหรือกิจกรรม ติดต่อ ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2557 แบบฟอร์ม
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 สำนักงานบัณฑิตศึกษา  อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา มหาวิทยาลัยเนชั่น
โทร.054-265170 ต่อ 161

เลขที่ 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

E-mail: srisuda_the@nation.ac.th