ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานทะเบียนและประมวลผล
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

 >>คลิกที่นี่ <<

 

รายงานความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนชั่น  ปีการศึกษา 2557 

>>คลิกที่นี่ <<

 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2557

>>คลิกที่นี่ <<