ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานบัญชีการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาน
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

สำนักงานบัญชีและการเงิน   

มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 0-5426-5170-6 ต่อ งานบัญชี  167,169  งานการเงิน 145,168 
โทรสาร 0-5426-5184     

e-mail address : prissana_khe@nation.ac.th

bulan_kru@nation.ac.th

phakamart_kae@nation.ac.th

kounchanok_ruj@nation.ac.th

kritsana_nia@nation.ac.th