ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานบัญชีการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาน
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

สำนักบัญชีและการเงิน

ปริศนา  เขียวอุไร

หัวหน้าสำนักงานบัญชีทรัพย์สินและงบประมาณ

บุหลัน  เครือเป็งกุล

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผกามาศ  แก้วรัตน์

เจ้าหน้าที่บัญชี

ขวัญชนก  รุจจนพันธุ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

กฤษณา  เนียมพาน

เจ้าหน้าที่การเงิน