ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

     สำนักงานบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการให้บริการ มีหน้าที่ในการวางแผนอัตรากำลังบุคลากร สรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร