ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 

นางมณธิชา แสนชมภู

 

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหารงานบุคคล
 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
วันที่สำเร็จการศึกษา : 25 พฤศจิกายน 2545