ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

     สำนักงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยโยนกเมื่อปี พ.ศ.2531 โดยมีที่ทำการอยู่ชั้น 2 ของอาคารเรียนรวมศูนย์วิทยาเขตศรีปงชัย
     พ.ศ. 2533 ได้ย้ายแผนกทรัพยากรบุคคล จากวิทยาเขตศรีปงชัย ไปอยู่วิทยาเขตดอยพระบาท โดยมีพื้นที่ทำการอยู่ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
     พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน ได้ย้ายแผนกทรัพยากรบุคคล จากชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มาประจำ อยู่ที่ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานบริหารงานบุคคล