ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ ดาวน์โหลด ติดต่อ บุคลากร ผลงานหรือกิจกรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ หน้าที่ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 

ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์


ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

อีเมล : burin_ruj@nation.ac.th

โทร : 054-265170 ต่อ 147

 

 

 

 

นายเปรม อุ่นเรือน 


ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


อีเมล :
praem_aun@nation.ac.th

โทร : 054-265170 ต่อ 125

 

 

นายเอกพันธ์ วุฒิชัย


ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อีเมล : aekkapan_wut@nation.ac.th

โทร : 054-265170 ต่อ 147

 

  

นายนราธิป คุมพล


ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บางนา


อีเมล :
naratip_kum@nation.ac.th


โทร :
023-383-872