ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ ดาวน์โหลด ติดต่อ บุคลากร ผลงานหรือกิจกรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ หน้าที่ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 


 

งานระบบสารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

 

ติดต่อ ลำปาง

 อาคารบริหาร 

ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

โทร 054-265-170 ต่อ 125, 147 

เบอร์ภายใน : 125 , 147 

 

ติดต่อ บางนา

อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น

ชั้น 3 โทร 02-338-3872