ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถนนวชิราวุธดำเนิน หมู่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์  054-265-170 – 6 ต่อ 117 หรือ 118
                054-820-099
โทรสาร    054-265-184

 

https://www.facebook.com/NationUNews/?fref=ts