ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหอสมุด
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร โครงสร้าง ดาวน์โหลด ติดต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล บริการของสำนักหอสมุด ระเบียบ สิทธิการยืมและระยะเวลา
รายชื่อหนังสือใหม่ รู้จักสำนักหอสมุด สืบค้นทรัพยากรสำนักหอสมุด ห้องสมุดอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ติดต่อ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
0 5426 5170 ต่อ 170

kanjana_sri@nation.ac.th

เวลาทำการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
เปิดทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดประจำปีของมหาวิทยาลัย