ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหอสมุด
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร โครงสร้าง ดาวน์โหลด ติดต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล บริการของสำนักหอสมุด ระเบียบ สิทธิการยืมและระยะเวลา
รายชื่อหนังสือใหม่ รู้จักสำนักหอสมุด สืบค้นทรัพยากรสำนักหอสมุด ห้องสมุดอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง กำลังดำเนินการปรับปรุงชั้นหนังสือภาษาไทย ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2555 หากมีปัญหาในการใช้งาน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ และใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้