ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหอสมุด
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร โครงสร้าง ดาวน์โหลด ติดต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล บริการของสำนักหอสมุด ระเบียบ สิทธิการยืมและระยะเวลา
รายชื่อหนังสือใหม่ รู้จักสำนักหอสมุด สืบค้นทรัพยากรสำนักหอสมุด ห้องสมุดอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

 

Thai Digital Collection เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความวิชาการ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 

 

Directory of open access journals เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความวิชาการ ที่รวบรวมจากวารสารมากกว่า 7,500 ชื่อ