ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักพัฒนานักศึกษา
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
หน้าแรก ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง
ผลงานหรือกิจกรรม ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2554

1. โครงการ "นพไหว้สาบูชาครู" (ไหว้ครู)    

    21 ก.ค. 2554

2. โครงการ Freshy Night 54                  

    2 ก.ย. 2554

3. โครงการเปิดโลกกิจกรรม                      

    15 ก.ย. 2554

4. โครงการ "จิตอาสาร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" จ.อุตรดิตถ์     จ.สุโขทัย จ.ลำปาง    

    ก.ย.- ต.ค. 2554

5.โครงการหลักธรรมนำชีวิต "น้ำท่วมกำลังลด แต่น้ำใจไม่เคย        หมด _CSR"    

   16-17 ธ.ค. 2554

6. โครงการตั้งธรรมหลวง เฉลิมพระเกียรติ ฯ      

    22-23 ธ.ค. 2554

7. โครงการฤดุหนาวและงานกาชาดนครลำปาง    
    25 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2554

8. โครงการ"Nation - U Games" 

    14-16 ธ.ค. 2554

9. โครงการหลักธรรมนำชีวิต "จิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน"      

    27 ม.ค. 2555

10. โครงการ "กีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน จ.ลำปาง" ครั้งที่ 11

      2-5 ก.พ. 2555

11. โครงการอบรม ส่งเสริมการจัดโครงการด้านประกันคุณภาพ        การศึกษา "บทบาทของนักศึกษา กับ การประกันคุรภาพและ      การนำไปใช้"

     10 ก.พ. 2555

12.โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 

      24 ก.พ. 2555

13. โครงการปัจฉิมนิเทศ "ปัจฉิมเสวนา" 

     2 มี.ค. 2555

14. โครงการบวชพระถวายเป็นพุทธบูชา "พุทธชยันตี 2600 ปี"      แห่งการตรัสรู้

     24-25 มี.ค. 2555 และ 1 เม.ย. 2555