fbpx
Image
ขอเรียนเชิญ ... ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณทิต ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2564

         มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณทิต ปีการศึกษา 2564
ร่วมเป็นเกียรติในการ
**ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
**พิธีประสาทปริญญาบัตร วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
ณ อัฒจันทร์กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเนชั่น
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
นิสิต สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ของ ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
ได้ที่นี่ค่ะ ... ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
กำหนดการลงทะเบียนเรียน         ภาคเรียนที่ 2/2563
นิสิต ทุกขั้นปี สามารถตรวจสอบ วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
คลิกที่นี่ค่ะ .... กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน คลิก .... ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
นิสิต สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ของวิชาที่เปิดสอน ในภาคเรียนที่ 1/2563
ได้ที่นี่ค่ะ ...ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
กำหนดการลงทะเบียนเรียน        ภาคเรียนที่ 1/2563
นิสิต สามารถตรวจสอบ วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
คลิกที่นี่ค่ะ ... กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่ ... ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 
ประกาศค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2562 - 2563 รายละเอียด
ที่นี่ค่ะ...อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยได้กำหนด ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
คลิกที่นี่ค่ะ...ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official