คณะนิเทศศาสตร์
   
พิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิต และมหาบัณฑิต คั้งที่ 22
พิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิต และมหาบัณฑิต คั้งที่ 22
   
แนะแนวนักเรียนม.ปลาย ผ่านแนวทางค้นหาตัวตน ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น
อ.อดิศักดิ์ จำปางทอง รักษาการคณบดีคณะนิเทศศสาตร์ แนะแนวนักเรียนม.ปลาย ผ่านแนวทางค้นหาตัวตน ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น
   
ปฐมนิเทศคณะนิเทศศาสตร์ 2559
ปฐมนิเทศคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รวมเนชั่นลำปางและศูนย์เนชั่นบางนา