ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัย
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 

มหาวิทยาลัยเนชั่น

สีน้ำเงิน หมายถึง ชาติ
รูปโล่ หมายถึง เกียรติยศศักดิ์ศรี
N หมายถึง NATION UNIVERSITY

ชื่อเต็มภาษาไทย : มหาวิทยาลัยเนชั่น
อักษรย่อภาษาไทย : มนช.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Nation University
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : NTU