ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
อธิการบดี
แนะนำมหาวิทยาลัย
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D (Honors),Management, Adamson University,Philippines
M.B.A. Marketing, Oklahoma City University, USA
ปริญญาตรี บธบ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ