ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
คณบดี
แนะนำมหาวิทยาลัย
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รศ.ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
อ.นนทิชา ศอศันสนีย

คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ศศิวิมล แรงสิงห์

คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อ.ดร.สุจิรา หาผล