fbpx

งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร วิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
Office of Public Relations

NATION UNIVERSITY

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น (TCAS รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2564
กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3
กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร วิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์

             มีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร แนะแนวการศึกษาในหลักสูตรที่เปิดการสอน และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญาตรี

วิสัยทัศน์
             มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ ระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่นกับสาธารณชน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาการให้บริการข้อมูล งานวิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ อย่างสม่ำเสมอ

พันธกิจ
- แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนชั่น
- ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนชั่น
- จัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- รับผิดชอบการดูแลภาพลักษณ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเนชั่น
- มุ่งเน้นกระบวนการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตแบบเชิงรุก

Image

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Please publish modules in offcanvas position.