fbpx
หมู่เฮาชาวเนชั่นร่วมกันสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเมืองเหนือเอาไว้ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ "ฮับขวัญน้องหล้า หมู่เฮาชาว NTU" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ผู้เดินทางมาจากแดนไกล ให้ประสบพบแต่ความเป็นมงคล แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง เมื่อค่ำคืนของวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ดอยพระบาท ลำปาง
ภาพ: นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ปฏิ พล น้องนัด กาซีล็อต พีเค' ปัดตะราวุด