fbpx

กองทัพเรือได้ให้เกียรติเชิญอาจารย์สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา เพื่อใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพและกำกับรายการ ในการถ่ายทอดสด “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46” เพื่อจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2563