fbpx

คณะนิเทศศาสตร์ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครมาทดลองเรียน เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการ Workshop "นักข่าวอาสา รุ่นที่ 4-5" โดยเน้นการลงพื้นที่จริง ลงมือผลิตจริง และนำเสนอผลงานจริง นำโดยทีมวิทยากรมืออาชีพจากกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ “ลำปางโพสต์” เมื่อวันที่ 29-30 ต.ค. 2563 ณ ห้องสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ดอยพระบาท