fbpx

สายใยน้องพี่ไม่เคยจืดจาง เมื่ออาจารย์นเรศ บัวลวย ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์รุ่น 5102 เดินทางมาไกลเพื่อช่วยพัฒนาน้อง ๆ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ใน Workshop หัวข้อ การเขียน Resume เพื่อการสมัครงาน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ห้อง 4211 อาคาร 4 ปัจจุบันอาจารย์นเรศ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา (นิเทศศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี..Keep in touch.

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official