fbpx

นายวัชราวุธฒ์ มณฑา ตัวแทนจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับเยาวชนที่เป็นนิสิต นักศึกษาจากประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเมียนมา รวมทั้งสิ้น 50 คน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน OR Seeding the Future ASEAN Camp 2019 ภายใต้แนวคิด Digital Aspiration เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในระดับภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดี เพื่อช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การให้ความรู้ด้านการตลาดและดิจิทัลจากคณาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงของไทย นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ และได้เยี่ยมชมธุรกิจของ โออาร์ ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก (OBA: Oil and Retail Business Academy) ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (AICA: Amazon Inspiring Campus) รวมถึงเยี่ยมชมโครงการสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองได้แก่ คลังก๊าซเขาบ่อยา ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ ที่ดำเนินการโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฮารุมิกิ สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดยมีเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1-4 ร่วมเป็นพี่เลี้ยงอาสา ซึ่งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนในประเทศอาเซียนที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคต

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official